Zakładanie firmy w Niemczech

Założenie własnej firmy często jest zwieńczeniem długotrwałego nabywania unikalnych umiejętności lub pojawieniem się pomysły, który może zaowocować przyniesieniem zysków. Każdy potencjalny przedsiębiorca ma swoim zamiarze odniesienie sukcesu finansowego i szuka najlepszych rynków zbytu dla swoich usług. Bliskość naszego niemieckiego sąsiada o ustabilizowanej i silnej pozycji gospodarczej zachęca wielu naszych rodaków do podjęcia pracy za zachodnią granicą lub do założenia tam firmy. Sprawę bardzo ułatwia nasze członkostwo w Unii Europejskiej gwarantujące swobodny przepływ osób i usług. Najprościej ujmując pozwala to naszym rodakom na działalność i pracę na identycznych warunkach jak obywatele Niemiec.

Szybki i prosty sposób założenia Gewerby

założenie działalności gospodarczej w niemczechKażda osoba z polskim obywatelstwem może swobodnie rozpatrywać założenie działalności gospodarczej w Niemczech na uproszczonych zasadach. Musi to być jednak decyzja dobrze przemyślana i policzona aby przyniosła zamierzony efekt, a nie porażkę. Jeśli jednak jesteśmy już zdecydowani otworzyć własną jednoosobową działalność gospodarczą w Niemczech musimy spełnić kilka podstawowych warunków. Pierwszym i nieodzownym warunkiem jest posiadanie lokalu, który będzie siedzibą firmy. Może być to nieruchomość wynajęta lub własna ale spełniająca warunki dla prowadzenia zamierzonego profilu działalności. Należy też zadbać o wyposażenie w odpowiedni sprzęt do pracy charakterystyczny dla prac związanych z działalnością. Jest to ważne z punktu widzenia ewentualnej kontroli. Następny krok formalny to wizyta w Gewerbeamt w celu złożenia wniosku o wpisanie do niemieckiego rejestru podmiotów gospodarczych. Podobnie jak w Polsce odbywa się to bardzo szybko i sprawnie pod warunkiem, że nasza działalność nie wymaga innych pozwoleń np. koncesji. W raz z rejestracją firmy informacja o wpisie automatycznie dociera do urzędu skarbowego oraz do Izby Gospodarczej i Izby Handlowej. Urząd skarbowy po otrzymaniu informacji przesyła przedsiębiorcy do wypełnienia formularz, w którym oprócz danych osobowych musimy podać wartość przewidywanych obrotów za nadchodzący rok. Po akceptacji zostanie nadany numer ewidencji podatkowej. Pozostaje jeszcze kwestia uregulowania naszej ewentualnej przynależności do Izby Gospodarczej oraz obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Należy pamiętać, że wraz z wystawieniem pierwszej faktury można spodziewać się kontroli z urzędu skarbowego, które zwykle są bardzo wnikliwe. Dlatego aby uniknąć kłopotów należy przestrzegać wszystkich przepisów i zadbać aby dane wpisane we wniosku o wpis były zgodne z prawdą. Obowiązkowo trzeba posiadać ubezpieczenie zdrowotne, na którego składki można opłacać w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Jeżeli mamy wątpliwości czy jesteśmy w stanie sami założyć firmę można skorzystać z usług specjalistycznych firm, które odpłatnie pomogą w tym zakresie. W Niemczech można korzystać z bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców, które pogłębią wiedzę z zakresu podatków i innych wymagań.