Urzędnicy świadczą o swoim urzędzie

Rozwijająca się coraz bardziej świadomość społeczeństwa w zakresie przeróżnych praw i obowiązków sprawia, że urzędnicy w najróżniejszych urzędach coraz częściej spotykają się z nietypowymi nieraz problemami. Petenci wymagają też coraz lepszej obsługi. Aby urzędy sprostały tym nowym wyzwaniom, coraz częściej organizuje się szkolenia dla urzędników. Jest to doskonały sposób do zdobywania wiedzy niezbędnej w urzędach.

szkoleniaUrzędnicy powinni uzupełniać swoje umiejętności zarówno w kompetencjach twardych, jak i miękkich. Szkolenia twarde dają urzędnikowi nową wiedzę w dziedzinie, w której się specjalizuje. Ostatnio też sporo jest szkoleń w zakresie pozyskiwania środków unijnym. Powinni w nich uczestniczyć wszyscy urzędnicy. O ile szkolenia dla urzędników w zakresie kompetencji twardych, wiedzowych są od dłuższego czasu popularne i nikt raczej nie ma wątpliwości, że w czasach błyskawicznie zmieniających się przepisów prawnych, są niezbędne, o tyle rozwój umiejętności miękkich jest jeszcze niezbyt znany i doceniany.
Jednak coraz więcej szefów urzędów stwierdza, że szkolenia dla urzędników właśnie w zakresie umiejętności miękkich, mogą dać znakomite efekty w styczności z petentem. Każdy petent oczekuje od urzędnika nie tylko fachowości, ale także pewnej empatii i zrozumienia dla jego problemu. Tego właśnie uczą szkolenia dla urzędników w zakresie kompetencji miękkich. Umiejętności negocjacyjne, radzenie sobie ze stresem, działanie zespołowe bardzo przydaje się także w urzędzie. Także umiejętność prezentacji i autoprezentacji sprawia, że urząd staje się bardziej przyjazny dla petenta, a sami pracownicy lepiej się w nim czują. Po wejściu do Unii Europejskiej szkolenia dla urzędników stały się dobrą praktyką.

Żeby jednak szkolenia dały zaplanowany rezultat, muszą być prowadzone w ciekawy sposób. Przekazywanie wiedzy jest sztuką, a to potrafią tylko najlepsi. Szkolenia dla urzędników muszą być wyjątkowo dobre i skuteczne. To jest dlatego ważne, bo to urzędnicy stykają się z ludźmi i późniejsza opinia ludzi decyduje o tym, jak jest postrzegany cały urząd.