Transfery nieruchomości – sprzedaż, kupno, zamiana

Jest to kupno- sprzedaż, dzierżawa lub doprowadzenie do innej formy użytkowania zależnego praw do nieruchomości. W takich przypadkach wartość służy m.in.:

• jako pomoc nabywcy przy negocjowaniu racjonalnej ceny zakupu,

• jako pomoc przyszłym sprzedającym przy ustaleniu możliwej do zaakceptowania ceny sprzedaży,

• jako wielkość wyjściowa do przetargu,

• do ustalenia bazy porównawczej przy reorganizacji lub scalaniu wielu nieruchomości,

• jako podstawa do ustalenia warunków zamiany nieruchomości.

Finansowanie przedsięwzięć lub udzielanie kredytów

W tych przypadkach widokowe apartamenty posiadają wartość:

• aby określić wartość zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej pod zabezpieczenie hipoteczne,

• aby dostarczyć inwestorowi przekonujących danych do podjęcia decyzji gdzie ulokować kapitał: nabyć nieruchomość, czy też obligacje lub inne papiery wartościowe.

Obliczanie odszkodowania w przypadku wywłaszczeń i powstania szkód

Wartość jest wykorzystana wówczas m.in.:

• do określenia stanu nieruchomości przed wywłaszczeniem lub powstaniem szkody,

• do określenia pozostałości wartości po wywłaszczeniu lub zaistnieniu szkody,

• do określenia stopnia zniszczenia nieruchomości (obniżenie wartości).

Leave a Comment