Podstawowe narzędzia rozwoju pracownika vs podstawowe wyposażenie biura

Do podstawowych narzędzi rozwoju pracownika należą bez wątpienia szkolenia. Możemy je podzielić na: Szkolenia przygotowawcze. Szkolenia w trakcie pracy. Szkolenia służące przekwalifikowaniu pracownika. Zależnie od potrzeb firmy można stosować różne metody szkoleń. Aby dobrze dobrać rodzaj szkolenia, najlepiej powiązać je z miejscem pracy.

 

Warunki do rozwoju – oświetlenie biurowe

 

Najlepszym sposobem na optymalne doskonalenie jest łączenie wszystkich wymienionych metod, co nie zmienia faktu, że najcenniejszym jest doświadczenie zawodowe. Jednak nieraz to doskonalenie zawodowe pracowników nie idzie w parze z biurami czy pomieszczeniami, w których pracownicy pracują. Często zdarza się tak, że firma mieści się w pomieszczeniach z przestarzałymi instalacjami, przede wszystkim z oświetleniem biurowym. Zdarza się bowiem, że poprzez przestarzałe oświetlenie biurowe czy też oświetlenie przemysłowe pracownicy mają problemy ze wzorkiem i bólami głowy. Jednak pracodawcy często wolą inwestować w pracownika, a nie w budynki. Co więc z tym doskonaleniem pracowników? Zaletą doskonalenia przy użyciu metod „on-the-job” jest to, że najbardziej nawiązuje do wymagań towarzyszących stanowisku pracy, a także umożliwia poznanie realnego stanu rzeczy. Ta taktyka może okazać się błędem w momencie, kiedy przedsiębiorstwo nie nadąża za zamianami lub stosowana praktyka jest wadliwa. Poza tym, szkolenia powiązane z pracą są czasochłonne i kosztowne. Kolejne warte omówienia są tzw. metody symulacyjne. Ich podstawą jest symulowanie sytuacji bardzo podobnej do realnej, dzięki czemu można stworzyć nową sytuację, sprzyjającą np. innowacyjnemu myśleniu. Specyficzną formą metod symulacyjnych jest grupa metod off-the-job, w skład których wchodzą metody treningowe.

Wspólną ich częścią jest nauka przez doświadczenie. Metody te rozwijają umiejętność komunikowania się, interakcji a także szczególną wrażliwość. Ogólnie ujmując, metody symulacyjne nastawione są na szkolenie indywidualnych jednostek. Oprócz klasycznych szkoleń, do form doskonalenia zawodowego można również zaliczyć m.in.: rotację zadań, szkolenie w trakcie pracy, coaching.