Metody stosowane do wartościowania pracy kierowcy i innych

Metody sumaryczne, jak sama nazwa wskazuje są oparte na rozpatrywaniu stanowiska jako całości. Możemy do nich zaliczyć: rangowanie stanowisk, porównywanie parami, klasyfikację stanowisk oraz tworzenie struktur benchmarkowych.

Przeprowadzki międzynarodowe Olsztyn to trudne zadanie logistyczne

Natomiast analityczne metody wymagają bardziej szczegółowego badania różnych aspektów pracy na badanym stanowisku. Do tych metod możemy zaliczyć: porównywanie kryteriów oraz metody analityczno punktowe. Rangowanie stanowisk opiera się na porównywaniu pracy na stanowisku z treścią pracy na innych stanowiskach. Ranking stanowisk powstaje na podstawie tego porównania. Polega ono na tym, że stanowiska pracy szeregowane są według stopnia trudności – od najtrudniejszego do najprostszego. Szeregi stanowisk ustalone są w drodze porównania ze sobą wszystkich stanowisk po kolei. Porównania te mają charakter całościowy, jednak stanowiska można również porównywać na podstawie ich poszczególnych czynników utrudnień.

przeprowadzki międzynarodowe OlsztynTakie rangowanie szczególnie pomaga pracodawco, którzy zatrudniają swoich pracowników, jako kierowców w transporcie międzynarodowym na przykład przeprowadzki międzynarodowe Olsztyn bądź transporcie niskopodwoziowym. Nie jest to łatwy zawód, dlatego zabieg taki pomogą pracodawcy odpowiednio docenić każdego pracownika. Rangowanie odbywa się na zasadzie porównywania parami. Ponieważ jest to jedna z najbardziej subiektywnych form wartościowania pracy, stanowiska powinno oceniać kilka osób niezależnie od siebie. Dopiero po takiej ocenie następuje uśrednienie wyników, które daje obiektywny obraz rankingu. Ten rodzaj wartościowania warto jest zastosować w małych przedsiębiorstwach, gdzie liczba stanowisk jest niewielka. Przy zastosowaniu technik informatycznych możemy rozszerzyć zakres zastosowania, jednak nie zmniejszymy subiektywizmu tej metody. Metoda rankingowa ma wiele zalet. Jest ona przede wszystkim bardzo prosta do przeprowadzenia, a jej proces jest łatwy zrozumiały dla zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników. Poza tym w tej metodzie pracownicy nie mogą manipulować przy wynikach, jak to ma miejsce w metodzie analityczno – punktowej, w której pracownicy robią wszystko, żeby ich stanowisko zostało ocenione wyżej i dostało więcej punktów.