Czym jest konsolidacja, leasing i hipoteka?

Czasami sytuacja zmusza człowieka do zaciągnięcia pożyczki lub kredytu. Niejednokrotnie osoba taka nie poprzestaje na jednym kredycie lub pożyczce. Często wpada wtedy w spiralę długów. W ciągu miesiąca ma dużo rat do zapłacenia, nie zawsze jej na to wystarcza i ledwo wiąże wtedy koniec z końcem.

kredytNa szczęście dla takiej osoby są kredyty konsolidacyjne. Konsolidacja to połączenie dwóch lub większej ilości pożyczek lub kredytów. Stopa procentowa jest wtedy ujednolicona. Atutem jest to, że mamy nowy, jeden kredyt z jedną ratą. Nasze uprzednie długi możemy spłacić dzięki temu kredytowi. Oprócz tego wydłuża się nam czas spłaty długu.
Inną formą kredytów są kredyty hipoteczne. W tego typu kredytach zabezpieczeniem jest hipoteka. Takim zabezpieczeniem może być np. nieruchomość. Kredyt nie może przekroczyć jej wartości, a jeżeli kredytobiorca nie będzie spłacał rat, bank ma prawo zająć nieruchomość. Kredyt hipoteczny jest najczęściej udzielany na zakup nieruchomości lub jej budowę. Kredyty hipoteczne ze względu na kwoty na jakie są udzielane są kredytami długoterminowymi, nawet na kilkadziesiąt lat. Możemy go podzielić ze względu na cel, czyli: na zakup nieruchomości, na budowę domu lub środki pieniężne na dowolny cel a zabezpieczeniem jest nieruchomość. Kredyty hipoteczne możemy też podzielić ze względu na walutę. Możemy zaciągnąć go w walucie krajowej lub w walucie obcej.
Osoby, które mają firmy decydują się często na leasing. Krótko mówiąc, jedna strona daje możliwość drugiej stronie, korzystania z jakiejś rzeczy na uzgodniony w umowie okres czasu. W zamian za to otrzymuje pieniądze, które wpłacane są regularnie np. co miesiąc. Może on dotyczyć różnych rzeczy.

Najczęściej dotyczy samochodów firmowych. W leasingu firma może również mieć sprzęt komputerowy. Jest to bardzo opłacalna forma nabycia towaru na jakiś czas.