Cyzm jest sekurytyzacja?

sekurytyzacjaSekurytyzacja to działanie, które można zaliczyć do pozabilansowych metod pozyskiwania kapitału. Metoda na której sekurytyzacja bazuje polega na przekształcaniu wybranych aktywów w papiery wartościowe.

Aktywami, które mogą być brane pod uwagę w tym przypadku są przede wszystkim pożyczki kredyty oraz leasingi. Zaliczyć można do nich również należności handlowe przedsiębiorstw oraz należności eksportowe. Windykacja w dosłownym rozumieniu tego słowa oznacza dochodzenie roszczeń czy też obronę konieczną. Pierwsze placówki windykacyjne znane były jeszcze w czasach Cesarstwa Rzymskiego. To najdobitniej pokazuje, że jest to działalność, która zawsze cieszyła się zainteresowaniem. Obecnie windykacją można nazwać dochodzenie własności za pomocą środków, które zgodne są z przepisami panującymi na terenie naszego kraju. Windykacja w Polsce opiera się przede wszystkim na podziale ze względu na czynności windykacyjne. Mowa jest wtedy o windykacji polubownej oraz windykacji sądowej. Oczywiście są jeszcze inne kryteria podziału, ale te nie są tak popularne i rzadziej mamy z nimi kontakt. Sami windykatorzy stosują dwie strategie jeśli chodzi o odzyskiwanie należności. Mowa jest tutaj o tak zwanej miękkiej windykacji oraz o twardej windykacji. Obrót wierzytelnościami wymaga więc sporej wiedzy nie tylko z dziedziny prawa oraz finansów. W wielu przypadkach niezwykle istotną rolę odgrywa również psychologia, która może mieć wiele do powiedzenia w różnych aspektach.

By osiągnąć sukces w tej branży potrzebna jest więc szeroka wiedza z wielu dziedzin.