Podstawowy element działalności – księgowość

Księgowość jest podstawowym elementem, na który składa się rachunkowość. Polega ona kontrolowaniu dla Urzędu Skarbowego majątku posiadanego przez przedsiębiorcę. Składa się ona z dwóch etapów. Pierwszy to księgowość uproszczona, która ma na swoim celu prowadzenie księgowości przez osoby fizyczne, spółki partnerskie, spółki cywilne oraz jawne.

księgowośćU których ze sprzedaży, przychody netto nie przekroczyły równowartości danej kwoty. Jest zaliczana jako łatwa w prowadzeniu, oraz jako mało kosztowna forma księgowości. Nie mniej jednak jest dostępna tylko, dla wybranych podmiotów gospodarczych jak i również powoduje brak dokonywania szerszych analiz ekonomicznych. Natomiast drugi etap zwany jest księgowością pełną, która jest bardziej skomplikowana ale jest również, bardziej kosztowna formą opodatkowania. Do prowadzenia księgowości pełnej są zobowiązane według przepisów podmioty gospodarcze, które w poprzednim roku zyskały swój przychód przekraczający daną kwotę według ustawy. Nie mnie jednak, niezależnie od przychodów i rozchodów książki handlowe prowadzone powinny być przez osoby, spółki kapitałowe, spółki partnerskie oraz spółki jawne.
Księgowość jest częścią działalności oraz rachunkowości, polegającej na prowadzeniu przede wszystkim ksiąg rachunkowych, oraz dokonywaniu wycen aktywów i pasywów, tworzeniu obrotów sald, oraz przechowywaniu dowodów księgowych. Posiada różne definicje, z jedne wynika iż jest to bardziej ewidencja która odzwierciedla działalność gospodarczą, i sytuację majątkową. Z drugiej natomiast iż, jest to kontrola bilansowa, która składa się z podziałów, przepływu wartości i rozrachunków pomiędzy podmiotami. Jest określana jako również wartość podwójnej klasyfikacji, która ma na celu opis i analizę dochodu, a tak że stwierdzenie wielkości majątku i kapitału, na które ma wpływ bardzo wiele czynników.

W skład rachunkowości wchodzą również, sprawozdawczość finansowa, która zawiera informacje na temat naszej sytuacji majątkowej i finansowej firmy, oraz rachunek kalkulacji który uwzględnia nasze koszty.