Optymalizacja kosztów energii dzięki kotłom kondensacyjnym

 

Kotły kondensacyjne to jedno z najnowszych rozwiązań w dziedzinie instalacji grzewczych. Dzięki modernizacji oraz możliwości zdalnego sterowania algorytmami odpowiedzialnymi za pracę a także możliwości stworzenia harmonogramu koordynującego dawkowanie ciepła zyskujemy duży komfort ich użytkowania.

Kotły kondensacyjne jako element instalacji systemów BMS

dobry buderus kocioł kondensacyjnyPoprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii takich jak np. biopaliwa gazowe zmniejszana jest energia pierwotna niezbędna do zaopatrzenia budynku nieodnawialną energię elektryczną na drodze eksploatacji. Dzięki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań automatyki w budownictwie możliwe jest sterowanie oraz koordynacja poszczególnych procesów w obrębie użytkowania, takich jak np. sterowanie systemami zasilania i zaopatrzenia w energię a także algorytmami zwiększającymi komfort. Możemy do nich zaliczyć takie procesy jak regulowanie systemem pogodowym, ogrzewaniem i wentylacją lub temperaturą wewnątrz budynku skoordynowaną jednocześnie o warunki atmosferyczne panujące na zewnątrz. Za pośrednictwem algorytmów sterujących typu Buildging Menagement System, dobry Buderus kocioł kondensacyjny będzie mógł stanowić efektywne źródło na drodze generowania oszczędności w budżecie domowym. Poprzez zastosowanie szeregu rozwiazań bazujących na ekologicznych i odnawialnych źródłach energii zasilanie kotłów kondensacyjnych, których podstawowe źródło paliwa stanowi podłączenie do instalacji gazowej umożliwi na optymalizację kosztów energii pierwotnej niezbędnej do ogrzania budynku. Koordynacja działania systemów sterujących pracą kotłów kondensacyjnych możliwa jest dzięki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań automatyki budowlanej. Dzięki temu system software samodzielnie określa zakres minimalnego oraz maksymalnego zakresu ciepła skoordynowanego o pogodę panująca na zewnątrz obiektu, niezbednego do stworzenia optymalnych warunków funkcjonowania.

Dzięki innowacyjnej technologii zamkniętej komory spalania instalacja grzewcza z zastosowaniem kotłów kondensacyjnych firmy Buderus emisja spalin jest ograniczona do minimum, bowiem osiągają one maksymalną temperaturę 45°C, dzięki czemu straty ciepła są znacznie mniejsze w przeciwieństwie do kotłów tradycyjnych.