Ochrona konstrukcji stalowych

Większość budynków jest konstruowana w oparciu o cegły lub beton, ponieważ są to trwałe materiały budowlane. Jednak coraz popularniejsze stają się obiekty z konstrukcjami stalowymi, które są znacznie tańsze i szybsze w budowie.

Czym się zabezpiecza konstrukcje stalowe?

zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowychBudynki mieszkalne najczęściej mają konstrukcje, ściany i fundamenty wykonane z betonu lub stali, natomiast w budynkach z lokalami biurowymi czy nawet w obiektach rekreacyjnych, coraz częściej dominuje stal. Jest ona tańszym materiałem budowlanym, ale mniej odpornym na działanie wysokich temperatur. W przypadku pożaru, stal szybko osiąga temperaturę krytyczną, po przekroczeniu której traci swoje właściwości i staje się giętka. Taka sytuacja zagraża ludziom znajdującym się w ich wnętrz, dlatego też konieczna są zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych. Mogą się one dzielić na czynne i bierne, ale warto jednocześnie stosować oba rodzaje. Bierne montowane są na etapie budowy obiektu, ponieważ nakładane są bezpośrednio na stalowe części konstrukcji. Są to najczęściej farby pęczniejące pd wpływem wysokich temperatur, specjalne płyty z materiałów niepalnych czy natryski. Ich celem jest odizolowanie stali od działanie ognia przez maksymalnie długi czas. Mogą one też skutecznie utrudniać wybuch pożaru lub jego rozprzestrzenianie. W przypadku czynnych zabezpieczeń przeciw pożarowych, służą one do gaszeniu już istniejącego lub dopiero zaczynającego się pożaru i są to wszelkiego rodzaju czujniki i alarmy.

Budynek ze stalową konstrukcją, który posiada odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe jest na pewno bezpiecznym miejscem dla osób znajdujących się wewnątrz. Co prawda żadne zabezpieczenia nie dają całkowitej ochrony, ale mogą dać ludziom cenne sekundy na ewakuację.