Jakie informacje powinny zawierać operaty ppoż?

Według polskiego prawa, za bezpieczeństwo w danym budynku odpowiada jego właściciel lub zarządca. Dotyczy to oczywiście również bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Aby poprawić bezpieczeństwo w wypadku wybuchu pożaru, należy zadbać o jak największą liczbę gaśnic apteczek i innych elementów, mogących ułatwić działanie ekipom ratunkowym.

Jak sporządza się operaty przeciwpożarowe?

operat przeciwpożarowyWłaściciel obiektu mysi zadbać o to, aby skutki ewentualnego pożaru były zminimalizowane do minimum. Jednym z elementów mogących pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo danego budynku jest dokument znany jako operat przeciwpożarowy. Czym jest ten dokument i co powinno się w nim znaleźć? Przede wszystkim powinien on określać lokalizację najważniejszych elementów, które mogą ułatwić pracę ekipom ratunkowym. Zazwyczaj w tym dokumencie powinna znaleźć się dokładna lokalizacja i liczba apteczek w budynku, lokalizacja gaśnic oraz miejsc ewakuacyjnych. Ważne jest również, żeby operat zawierał dokładne informacje na temat stanu technicznego budynku, głównie chodzi tutaj o datę ostatnio wykonanej kontroli stanu technicznego, oraz opisanie miejsc w budynku, w których mogą się znajdować materiały łatwopalne. Operat powinien opisywać dokładnie rodzaj tych materiałów, stopnień ich łatwopalności, oraz dokładnie określić możliwe następstwa, które grożą w wypadku zetknięcia się tych środków z ogniem. Operat powinien opisać również średnią liczbę osób, które przebywają zazwyczaj w danym budynku, lub liczbę pracowników, jeżeli obiekt jest zajmowany przez firmę. Pracownicy powinni mieć zaś cyklicznie wykonywane szkolenia BHP, na których dowiedzą się jak postępować w przypadku pożaru.

Głównym zadaniem właściciela lub zarządcy budynku jest podjęcie takich działań, które ułatwią później działania ratunkowe strażakom w sytuacji gdy wybuchnie pożar. Dlatego tak ważne jest właściwe sporządzenie operatu przeciwpożarowego, zawierającego spis najważniejszych informacji o danym obiekcie.