Jak wygląda oczyszczanie ścieków

Proces oczyszczania ścieków ze szkodliwych substancji dla wielu ludzi może wydawać się procesem zupełnie nie zrozumiałem. W jaki bowiem sposób ścieki pochodzące z odpływów nasz instalacji sanitarnych wracają do nas w postaci czystej wody? Postaram się wyjaśnić ten proces.

Jak przebiega oczyszczanie ścieków?

odwadnianie osadówOczywiście należy tu wspomnieć, że sposób w jaki ścieki są oczyszczane różni się od typu oczyszczalni i jej rodzaju – inaczej będzie bowiem wyglądał w przypadku oczyszczalni przydomowych a inaczej profesjonalnych, miejskich oczyszczalni. Kluczowym krokiem jest pozbycie się zanieczyszczeń ze ścieków, znany jako odwadnianie osadów. W skrócie polega on na oddzieleniu warstwy, która nie nadaje się do ponownego wykorzystania, typu zawiesina osadów, większe zanieczyszczania i tym podobne substancje od wody, którą można wykorzystać w celu ponownego przetworzenia. Proces ten może mieć różnoraki charakter – w oczyszczalniach przydomowych typu ekologicznego, przebiega on bez wykorzystania żadnych czynników zewnętrznych, opierając się na naturalnym mechanizmie wyparcia zanieczyszczeń na powierzchnię cieczy dzięki ich niższej masie. Ponieważ jest to proces czasochłonny, w oczyszczalniach profesjonalnych przebiega on z użyciem oddziaływań mechanicznych. Zanieczyszczona woda, oddzielona od ścieków zostaje następnie poddana odpowiednim działaniom chemicznym i biologicznym, w wyniku których usuwane są z niej pozostałe, mniejsze zanieczyszczenia, których nie udało się pozbyć podczas rozwarstwiania.

Zazwyczaj woda jest poddawana działaniom związanym z różnego rodzaju środków chemicznych, które poprzez utlenianie neutralizują i zabijają żyjące w zanieczyszczonej wodzie bakterie i inne szkodliwe mikroorganizmy. Tak oczyszczona woda trafia ponownie do naszych kranów.